Buddyści, Mariawici, Żydzi i Katolicy na MAZOWSZU

Spotkanie uczestników w umówionym miejscu godz. 07:00, godz. 07:30 wyjazd w trasę

WĘGRÓW I CIECHANOWIEC

Spotkanie uczestników w umówionym miejscu godz. 07:30, godz. 08:00 wyjazd w trasę 

CZERWIŃSK nad Wisłą - BIEŻUŃ - PŁOCK

Spotkanie uczestników w umówionym miejscu godz. 07:30, godz. 08:00 wyjazd w trasę

Mazowsze CHOPINA

Spotkanie uczestników w umówionym miejscu godz. 07:30, godz. 08:00 wyjazd w trasę 

Szlak mniejszości religijnych na MAZOWSZU

Spotkanie uczestników w umówionym miejscu godz. 07:45, godz. 08:00 wyjazd w trasę

OTWOCK WIELKI, OTWOCK ANDRIOLLEGO

Spotkanie uczestników w umówionym miejscu godz. 08:00, godz. 08:15 wyjazd w trasę

PAŁACE I DWORY MAZOWSZA

Spotkanie uczestników w umówionym miejscu godz. 07:00, godz. 07:30 wyjazd w trasę

ROMANTYCZNYM SZLAKIEM

Spotkanie uczestników w umówionym miejscu godz. 07:30, godz. 08:00 wyjazd w trasę

WĘGRÓW, MIEDZNA, TREBLINKA

Spotkanie uczestników w umówionym miejscu godz. 07:00, godz. 07:30 wyjazd w trasę

Close Menu