„CARMEN” W OPERZE LWOWSKIEJ

TERMIN: 28-30.07.2019

Lwów – Zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich, obiadokolacja w restauracji na terenie Starówki, zwiedzanie Opery Lwowskiej… Żółkiew – bliźniacze miasto Zamościa: zwiedzanie, m.in. cerkiew św. Trójcy – wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2013r.

UKRAIŃSKO-BIAŁORUSKI VOYAGE WĘDRÓWKI Z KASIĄ WĘGLICKĄ

TERMIN: 06-14.07.2019

DZIEŃ I: WARSZAWA – ZAMOŚĆ – LWÓW
Godz. 6.00 – spotkanie uczestników na parkingu przed Muzeum Techniki PKiN w Warszawie; odjazd godz. 6.15 na trasę : Lublin – Zamość – Lwów…

HUCULSZCZYNA I ZAKARPACIE

TERMIN: 03.08- 10.08.2019

DZIEŃ I: WARSZAWA–LWÓW
godz. 6.30 zbiórka. 6.45 wyjazd na trasę. Przekroczenie granicy HREBENNE/RAWA RUSKA. Obiadokolacja na Starym mieście.  Po kolacji spacer z przewodnikiem: Starówka Lwowska (wpisana na listę Światowego dziedzictwa Kultury UNESCO), Prospekt Swobody (d. Wały Hetmańskie) z gmachem Opery Lwowskiej…

Przez Ruś na Ukrainę - Wołyń, Kijów

TERMIN: 10-17.08.2019

Poznając współczesną Ukrainę, nie sposób nie wrócić myślami do odległego średniowiecza. Około 100 lat przed chrztem Polski powstało państwo ruskie. Pod koniec IX w. kniaź Oleg Mądry przeniósł jego stolicę z Nowogrodu Wielkiego do Kijowa, dając początek Rusi Kijowskiej. Upadłą pod naporem mongolskim los splótł…

ŻMUDŹ… DLA KONESERÓW

TERMIN: 27.08 – 01.09.2019

Warszawa: spotkanie godz. 6.20 – parking przed Muzeum Techniki PKiN, odjazd na trasę 6.30.  Przez dawne przejście graniczne Szypliszki – Kalwaria. PODBRZEŻ – Muzeum powstania stycz-niowego w drewnianym dworze baronów Szylingów, drewniany kościół pw. Nawiedzenia NMP…

Przez Ruś na Ukrainę - Wołyń, Kijów

TERMIN: 03.09 – 07.09.2019

WARSZAWA – zbiórka o godz. 7.00 (ul. E. Plater, pod Salą Kongresową PKiN). Odjazd na granicę polsko- ukraińska w Hrebenne / Rawa Ruska. ŻÓŁKIEW – miasto założone przez Stanisława Żółkiew-skiego – bliźniacze miasto Zamościa – zwiedzanie m.in. rynek, kościół farny, cerkiew bazylianów, synagoga…

Close Menu