HUCULSZCZYNA I ZAKARPACIE

TERMIN: 03.08 – 10.08.2019

DZIEŃ I: WARSZAWA–LWÓW
godz. 6.30 zbiórka. 6.45 wyjazd na trasę. Przekroczenie granicy HREBENNE/RAWA RUSKA. Obiadokolacja na Starym mieście.  Po kolacji spacer z przewodnikiem: Starówka Lwowska (wpisana na listę Światowego dziedzictwa Kultury UNESCO), Prospekt Swobody (d. Wały Hetmańskie) z gmachem Opery Lwowskiej…

Przez Ruś na Ukrainę - Wołyń, Kijów

TERMIN: 10.08 – 17.08.2019

Poznając współczesną Ukrainę, nie sposób nie wrócić myślami do odległego średniowiecza. Około 100 lat przed chrztem Polski powstało państwo ruskie. Pod koniec IX w. kniaź Oleg Mądry przeniósł jego stolicę z Nowogrodu Wielkiego do Kijowa, dając początek Rusi Kijowskiej. Upadłą pod naporem mongolskim los splótł…

Od Lwowa do Krzemieńca i Łucka

TERMIN: 03.09 – 07.09.2019

WARSZAWA – zbiórka o godz. 7.00 (ul. E. Plater, pod Salą Kongresową PKiN). Odjazd na granicę polsko- ukraińska w Hrebenne / Rawa Ruska. ŻÓŁKIEW – miasto założone przez Stanisława Żółkiew-skiego – bliźniacze miasto Zamościa – zwiedzanie m.in. rynek, kościół farny, cerkiew bazylianów, synagoga…

Lwów i okolice – śladami Jana III Sobieskiego

TERMIN: 19.09 – 23.09.2019

DZIEŃ I WARSZAWA – ŻÓŁKIEW – LWÓW
Godz. 6.40 zbiórka uczestników w Warszawie na Placu Bankowym; godz. 7.00 odjazd na granicę polsko-ukraińską >> Hrebenne / Rawa Ruska <<(odprawa paszportowa – celna ok. 2-3 godz. + przesunięcie zegarków o 1 godzinę do przodu)

Close Menu