Szlak mniejszości religijnych na MAZOWSZU

Program zwiedzania

Spotkanie uczestników w umówionym miejscu godz. 07:45, godz. 08:00 wyjazd w trasę

IŁÓW:  miejsce po kościele ewangelickim, dawny cmentarz ewangelicki

TROSZYN POLSKI: kościół  pw.św. Leonarda z 1636 r.

TROSZYN NOWY:  dawny kościół ewangelicki z 1939 r. i dawny cmentarz ewangelicki

NOWE WYMYŚLE: unikatowy olenderski zespół osadniczy, dawny dom modlitwy Mennonitów z 1864 r., cmentarz mennonicki

GĄBIN: dawne cmentarze żydowski i ewangelicki, dawna pastorówka

GOSTYNIN: dawna cerkiew prawosławna, zamek w l. 1830-1945 wykorzystywany jako kościół ewangelicki, dawny cmentarz ewangelicko-augsburski,

LWÓWEK: dawny dom modlitwy Braci Morawskich, dawny cmentarz Braci Morawskich

Cena wycieczki: kalkulacja wykonywana na zlecenie, zależna od ilości uczestników.

Cena obejmuje przejazd autokarem lub busem dostosowanym do wielkości grupy, usługi pilotarskie
i przewodnickie, ubezpieczenie NNW, koszty wstępów do muzeów i innych obiektów, do których wstęp jest płatny.

Dodaj komentarz

Close Menu