ŚWIĘTO JORDANU W KOSTOMŁOTACH

W dniu 6 stycznia wierni obrządku wschodniego z jedynej w Polsce parafii neounickiej, posługujący się kalendarzem gregoriańskim, obchodzą jedno z najważniejszych swoich świąt, a rzeka Bug zamienia się w symboliczny Jordan. Święto Jordanu, zwane też Teofanią, to święto Chrztu Pańskiego. W Święto Jordanu do studni cerkiewnej przybywają Neounici z uroczystą procesją po porannym nabożeństwie. Kapłan poświęca wodę trzykrotnie zanurzając w niej krzyż. Neounici wierzą, że poświęcona woda ma cudowną moc – oczyszcza i uzdrawia. Stąd zwyczaj obmywania w niej twarzy i zabierania jej do domów. Od dnia Jordanu duchowni prawosławni zaczynają odwiedzać wiernych. Błogosławią domostwa wodą poświęconą właśnie podczas Święta Jordanu.

Program:

Spotkanie uczestników o godz. 6.45 na parkingu przy Kinotece PKiN wyjazd o godz. 7.00.

Kostomłoty Uczestnictwo w Mszy Świętej w jedynej neounickiej cerkwi parafialnej w Polsce i przejście w uroczystej procesji do studni cerkiewnej; po procesji obejrzenie cerkwi. Po II wojnie światowej parafia w Kostomłotach stała się jedyną parafią neounicką w Polsce, zachowaną na terenie dawnego zaboru rosyjskiego. Nabożeństwa odprawiane są w języku staro-cerkiewno-słowiańskim. Administracyjnie należy do Kościoła rzymskokatolickiego, a jurysdykcyjnie bezpośrednio podlega rzymskokatolickiemu biskupowi podlaskiemu. W l. 1969-2007 duszpasterstwo w Kostomłotach prowadziło Zgromadzenie Księży Marianów. Cerkiew jest budowlą jednonawową, zamkniętą trójbocznym prezbiterium, z zakrystią i wydzieloną kruchtą. Cerkiew była remontowana w latach 1986-87, polichromię we wnętrzu wykonano w latach 1987-90. Wewnątrz znajduje się m.in. cenna ikona św. Nicetasa (Nikity) w otoczeniu 14 scen jego męczeństwa z napisem fundacyjnym i datą 1631. W wyposażeniu są też 2 ikony przedstawiające św. Jozafata Kuncewicza oraz św. Cyryla i Metodego napisane w 1996 r. przez artystę ormiańskiego Gagika Isahakjana – dar Zespołu Przewodnickiego „Przygoda” z Warszawy z okazji 400-lecia unii brzeskiej. W drodze powrotnej przewidywana jest przerwa na ciepły posiłek zakupywany indywidualnie.

Cena wycieczki: 125 zł, seniorzy i członkowie PTTK: 115 zł,

Cena obejmuje przejazd autokarem lub busem dostosowanym do wielkości grupy, usługi pilotarskie i przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie NNW.

Cena nie obejmuje :dodatkowych kosztów wstępów – wolne datki w cerkwi.

Dodaj komentarz

Close Menu