ROMANTYCZNYM SZLAKIEM

Program zwiedzania

Spotkanie uczestników w umówionym miejscu godz. 07:30, godz. 08:00 wyjazd w trasę

SEROCK –  jeden z najstarszych grodów warownych na Mazowszu; późnogotycki Kościół par. pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, grodzisko wczesnośredniowieczne, zwane Barbarką, miejsce interesujących znalezisk archeologicznych. Obejrzenie ujścia rzeki Rządzy do Narwi.

OPINOGÓRA – Mieści się tu Muzeum Romantyzmu prezentujące obok historii rodu Krasińskich czasy Romantyzmu poprzez pryzmat życia i twórczości poety. Siedzibą Muzeum jest neogotycki zameczek z lat 40. XIX wieku będący niegdyś własnością rodziny Krasińskich. Zbudowany był na zamówienie ojca Zygmunta Krasińskiego.

GOŁOTCZYZNA – miejsce życia czołowego ideologa pozytywizmu Aleksandra Świętochowskiego, zwiedzanie Muzeum Szlachty Mazowieckiej  składającego się z dwóch głównych obiektów:
– Krzewni – domu Aleksandra Świętochowskiego, obecnie Muzeum Pozytywizmu
– Dworku Aleksandry Bąkowskiej – zabytkowego budynku przywołującego atmosferę panującą w przeciętnym średniozamożnym dworku szlacheckim na Mazowszu na przełomie XIX -XX wieku
KRASNE- gniazdo rodowe Krasińskich, jeden z największych ośrodków wielkiej własności ziemskiej na północnym Mazowszu, w latach 1857-1945 była tu jedna z najsłynniejszych stadnin koni pełnej krwi arabskiej, w 1987r. stadnina wznowiła swoją działalność, zwiedzanie Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i Podwyższenia Krzyża Świętego ufundowanego przez rodzinę Krasińskich.

Powrót do Warszawy ok. godz. 20:00

Cena wycieczki, kalkulacja wykonywana na zlecenie, zależna od ilości uczestników.

Cena  obejmuje przejazd autokarem lub busem, usługi pilotarskie i przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  ubezpieczenie NNW, podatek VAT.

Program zwiedzania

Spotkanie uczestników w umówionym miejscu godz. 07:00, godz. 07:30 wyjazd w trasę

SIERPC:  leży w dolinie rzeki Sierpienicy, nieopodal jej ujścia do Skrwy, oddzielającej ziemię płocką od Ziemi  dobrzyńskiej. 20-tysięczny ośrodek miejski, otoczony gminami o typowo rolniczym charakterze. Po reformie administracyjnej Sierpc stał się stolicą powiatu. Zwiedzamy Muzeum Wsi Mazowieckiej – skansen, Ratusz, jatki, jak również zabytki sakralne.

Przewidywany powrót do Warszawy ok. godz.20:00.

Cena wycieczki: kalkulacja wykonywana na zlecenie, zależna od ilości uczestników.

Cena  obejmuje przejazd autokarem lub busem, usługi pilotarskie i przewodnickie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, wyżywienie,  ubezpieczenie NNW, podatek VAT

Dodaj komentarz

Close Menu