Program szkolenia wyjazdowego dla prezesów, sekretarzy, skarbników i członków zarządów kół i klubów oraz opiekunów SKKT

Zgodnie z postanowieniem Zarządu Oddziału PTTK „Mazowsze” w dniu 11-12 maja br. (sobota-niedziela) odbędzie się szkolenie wyjazdowe organizowane przez Zarząd Oddziału dla prezesów, wiceprezesów, sekretarzy, skarbników i członków zarządów kół i klubów oraz opiekunów SKKT zrzeszonych w naszym Oddziale.

W imprezie wezmą również udział członkowie Zarządu Oddziału.

Program szkolenia:

– wyjazdowe dwudniowe – połączone z programem krajoznawczym; przewidziana jest odpłatność uczestników szkolenia w kwocie 135 zł (po kosztach, w cenie uwzględniony jest transport, nocleg w warunkach turystycznych, obiadokolacja w dniu 11 maja i śniadanie w dniu 12 maja oraz koszt biletów wstępu do muzeów).

Program krajoznawczy:

odjazd z pl. Bankowego w Warszawie o godz. 7,30;zwiedzanie następujących miejscowości i obiektów:

 • Ostrołęka – zespół kościelno-klasztorny bernardynów, Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Pomnik Mauzoleum bitwy pod Ostrołęką 1831, cmentarz wojenny w Wojciechowicach;
 • Lelis – izba regionalna;
 • Dąbrówka – kościół drewniany zbudowany w 1783 (przeniesiony do Dąbrówki w 1892);
 • Łyse – kościół drewniany w stylu kurpiowskim zbudowany w 1882;
 • Myszyniec – kościół murowany neogotycki zbudowany w 1909-1922 z wyposażeniem głównie barokowym; liczne drewniane domy kurpiowskie;
 • Czarnia – rezerwat przyrody z sosnami bartnymi (KKP); po drodze: Świdborek – miejsce zwycięskiej bitwy w powstaniu styczniowym 1863, Kopański Most – miejsce bitwy ze Szwedami w 1708,
 • Wach – prywatne muzeum kurpiowskie
 • Kadzidło – skansen „Zagroda Kurpiowska” (KKP)

Nocleg w pensjonacie „Dom Różany” w Myszyńcu. Obiadokolacja ok. 18,30.

O godz. 19,30 szkolenie stacjonarne (ok. 2 godz.);

Program części szkoleniowej:

 1. Dzieje regionu kurpiowskiego (zarys i najważniejsze wydarzenia) – Mieczysław Żochowski.
 2. Przyroda Puszczy Kurpiowskiej – Ewa Turek.
 3. Zasady organizacji imprez turystycznych w świetle ustawy o imprezach turystycznych obowiązującej od 1 lipca 2018 r. – Mieczysław Żochowski.

Powrót do Warszawy (Pl. Bankowy) przewidziany 12.05.2019 r. ok. godz. 19,30.

Prosimy Zarządy kół i klubów o podanie nazwisk uczestników szkolenia (nazwisko i imię, adres zamieszkania, numer PESEL) do Biura Oddziału najpóźniej do 26 kwietnia (piątek).

Kontakt do biura Oddziału: 22 629 39 47, 22 627 13 38, e-mail: litewska@pttk.com.pl

Na wyjazd prosimy zabrać strój i obuwie turystyczne odpowiednie do wędrówki ścieżką leśną oraz płaszcz przeciwdeszczowy i latarkę turystyczną (na wszelki wypadek).

Za Zarząd Oddziału:

Mieczysław Żochowski

prezes Zarządu Oddziału PTTK „Mazowsze”

Dodaj komentarz

Close Menu