OSTASZKÓW – MIEDNOJE – MOSKWA – KATYŃ

28.03 – 03.04.2020

DZIEŃ I: WARSZAWA – DYNEBURG
godz. 6.00 spotkanie uczestników na parkingu przy Muzeum Techniki PKiN, godz. 6.15 odjazd na trasę i zwiedzanie: DYNEBURG: dawna stolica Polskich Inflant – Krzyż Legionów ustawiony 11 listopada 1992 r. na cześć żołnierzy polskich walczących w 1920 r. o wolność Łotwy przeciw bolszewikom, twierdza. Przyjazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ II: DYNEBURG – REZEKNE – WIELKIE ŁUKI
Po śniadaniu wyjazd na tresę: REZEKNE (Rzeżyca): wizyta w polskiej szkole. Przejście graniczne Łotwa – Rosja. Przyjazd do Wielkich Łuk. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ III: WIELKIE ŁUKI – OSTASZKÓW – MIEDNOJE – TWER
Po śniadaniu wyjazd na trasę i zwiedzanie miejscowości: OSTASZKÓW – miasto położone ok.190 km od Tweru; kilkanaście km od Ostaszkowa na jednej z wysp na Jeziorze Seliger w pomieszczeniach poklasztornych prawosławnego monastyru NIŁOWA PUSTYŃ został zlokalizowany obóz polskich jeńców; jeńcami byli przede wszystkim policjanci i funkcjonariusze Służby Granicznej, Służby Więziennej, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Zwiedzanie monastyru. MIEDNOJE – miejscowość położona nad rzeką Twiercą; na terenie ośrodka rekreacyjnego kalinińskiego NKWD w dniach 05.04.-14.05.1940 r. pogrzebano 6.288 jeńców z obozu w Ostaszkowie; 2 września 2000 r. otwarty został Polski Cmentarz Wojenny; złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Przyjazd do Tweru. Zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ IV: TWER – MOSKWA
Po śniadaniu zwiedzanie TWERU (w latach 1931-1990 miasto Kalinin): w kwietniu i maju 1940 r. w pomieszczeniach piwnicznych siedziby zarządu obwodowego NKWD przy ul. Sowieckiej 6 wykonywano egzekucje na polskich jeńcach. Wędrówka po mieście, m.in. ul. Sowiecką. Przyjazd do MOSKWY. Spotkanie z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym i zwiedzanie: Kreml – Armata Carska, Dzwon Carski, Zbrojownia lub Sobory Kremlowskie, Plac Łubiański, Plac Czerwony, cerkiew Wasyla Błogosławionego (z zewnątrz). Objazdowa wycieczka po mieście: Wzgórza Worobiowe, Uniwersytet Moskiewski. Przyjazd do hotelu. Zakwaterowanie. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ V: MOSKWA – SMOLEŃSK
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Moskwy: cmentarz Doński – symboliczny grób gen. Leopolda Okulickiego. Czas wolny na Arbacie (około 2 godzin). Wyjazd do Smoleńska. SMOLEŃSK: lotnisko Siewiernoje – miejsce tragedii samolotu z delegacją polską w dniu 10.04.2010 r. – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. Przejazd do hotelu na obrzeżach Smoleńska; zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ VI: SMOLEŃSK – KATYŃ – MIŃSK (Białoruś)
Po śniadaniu spotkanie z miejscowym przewodnikiem polskojęzycznym i zwiedzanie SMOLEŃSKA: przejazd przez miasto z pokazaniem najważniejszych zabytków: Kreml – Twierdza Smoleńska, sobór Piotra i Pawła (XII w.) oraz zwiedzanie soboru Uspieńskiego. KATYŃ: las katyński zwany uroczyskiem Kozie Góry leży po obu brzegach Dniepru, na 10-kilometrowym odcinku od Gniezdowa do wsi Katyń. W końcu lat 20. zlokalizowano tu ośrodek wypoczynkowy NKWD. 4 lub 5 kwietnia 1940 roku dokonano pierwszych rozstrzeliwań jeńców polskich z obozu w Kozielsku. 28 lipca 2000 roku otwarto i poświęcono Polski Cmentarz Wojenny, na którym w sześciu mogiłach zbiorowych i dwu generalskich spoczywa 4.412 oficerów WP. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy. KUROPATY (Białoruś): uroczysko na obrzeżach Mińska, miejsce stracenia wielu tysięcy Polaków i Białorusinów. Przejazd główną arterią miasta Prospektem Niezależności. Zakwaterowanie w hotelu w centrum miasta. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ VII: MIŃSK – GRODNO – WARSZAWA
Po śniadaniu zwiedzanie MIŃSKA: Stare Miasto (zw. Górnym Miastem) – archikatedra katolicka pw. NMP, katedra prawosławna – sobór św. Ducha, d. dwór Wańkowiczów, dom – miejsce kilkunastoletniego pobytu Stanisława Moniuszki. kościół św. św. Szymona i Heleny zw. „czerwonym kościołem”. Czas wolny.
Przejście graniczne Grodno – Kuźnica Białostocka
Planowany przyjazd do Warszawy ok. godz. 22.00

Cena: 1890 PLN
emeryci i członkowie PTTK 1850 PLN

Cena zawiera: przejazd klimatyzowanym autokarem na całej trasie, 6 noclegów wg programu (pokoje 2-3-osobowe z łazienkami), wyżywienie: obiadokolacje i śniadania (6x), ubezpieczenie NNW i KL, obsługę pilota na całej trasie.

Cena nie zawiera:
wizy białoruskiej tranzytowej – 60 PLN,
wizy rosyjskiej – 360 PLN,
usługi przewodników miejscowych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – 65 EUR

ZAPRASZAMY!!!

Dodaj komentarz

Close Menu