JARMARK KAZIUKOWY
W GRODNIE

TERMIN: 29.02-01.03.2020

NIEDZIELA PALMOWA
W GRODNIE

TERMIN: 04-05.04.2020

BIAŁORUŚ PÓŁNOCNO-WSCHODNIA MIŃSK – WITEBSK – POŁOCK (6 dni)

TERMIN: 09-14.06.2020

BAJECZNA NOC KUPAŁY
NA POLESIU

TERMIN: 04-08.07.2020

NA STYKU GRANIC – TOMASZÓWKA BEZ WIZY !!!

TERMIN: 01-02.08.2020

ŚLADAMI WYBITNYCH POLAKÓW NA BIAŁORUSI

TERMINY: 22-26.07.2020
oraz 06-10.10.2020
Close Menu