8. Mazowiecki Klub Górski “Matragona”

MKG “Matragona” został założony 14 listopada 1964 r. przy Oddziale PTTK w Milanówku przez dwie rodziny – Gierałtowskich i Zboińskich oraz ich kolegów ze szkoły i studiów, razem 18 osób. Wkrótce po powstaniu Oddziału „Mazowsze” (21.06.1968) klub przeniósł się do naszego Oddziału.

Klub zorganizował w swej historii wiele wypraw wysokogórskich w: Himalaje, Hindukusz, Pamir, Kaukaz, Andy, Alpy, Pireneje.

Na godło klubu wybrano salamandrę. Celem klubu było propagowanie turystyki i krajoznawstwa, a w szczególności ułatwianie członkom Klubu uprawiania turystyki górskiej i alpinizmu.

Obecnie Klub liczy 39 członków. W ramach Klubu działa sekcja alpinistyczna.

Najważniejsze imprezy organizowane corocznie przez Klub to:

MARATON PIESZY w Puszczy Kampinoskiej organizowany od 43 lat w drugi week-end października, w którym bierze udział ponad 400 uczestników z całej Polski

ZIMOWY RAJD NOCNY na orientację organizowany w styczniu od 42 lat w lasach podwarszawskich

Klub nie ma swojej stałej siedziby. Spotkania i zebrania klubowe odbywają się obecnie na Wydziale Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zarząd Klubu wybrany 3 grudnia 2016 składa się z 9 osób:

prezes Zarządu Józef Wiśniewski tel. 502 688 982, e-mail: ziutekwi@wp.pl

wiceprezes Zarządu Piotr Wroczyński tel. 728 960 533, piotr.wroczynski@wum.edu.pl

skarbnik Ewa Hoffman

sekretarz Bożena Zboińska

członek Zarządu Alina Piotrowska

Wojciech Goch

Wojciech Szypuła

Iwona Walentek

Izabella Zboińska

Więcej o nas na stronie internetowej Klubu: www.matragona.org

Dodaj komentarz

Close Menu