5. Koło PTTK Terenowe

Koło Terenowe powstało na początku lat 90. XX wieku. Jego poprzednikami jest Koło nr 2 Klub Krajoznawców przy Wydawnictwie PTTK „Kraj”, które na pocz. lat 90. połączyło się z Kołem nr 5 przy Oddziale „Mazowsze”. Na XI Zjeździe Oddziału (24.10.1992) po raz pierwszy występują dwaj delegaci Koła Terenowego Jerzy Antepowicz i Janusz Żmudziński.

Od początku istnienia Koła Terenowego były do niego przyjmowane głównie osoby indywidualne nie będące pracownikami Urzędu m.st. Warszawy i jednostek podległych.

W ten sposób ukształtował się bardziej indywidualistyczny, w dużym stopniu rodzinny jego charakter.

Obecnie Koło Terenowe liczy ok. 300 członków i jest największym kołem w Oddziale. Jego członkowie uprawiają różne rodzaje turystyki przede wszystkim indywidualnie i rodzinnie. Największą popularnością cieszy się turystyka górska oraz piesza, a także krajoznawstwo.

W kole jest spora grupa kadry kwalifikowanej, która uczestniczy czynnie w organizacji imprez oddziałowych. Zarząd Koła stara się organizować corocznie po kilka wycieczek pieszych i krajoznawczych, choć dotarcie z informacją o nich do członków nie jest łatwe ze względu na liczebność koła.

Zarząd wybrany 29 listopada 2016 r.:

prezes Zarządu Rafał Modzelewski

skarbnik Sebastian Kupiec

członek Bartosz Krakowski

członek Sylweriusz Rudolf

Kontakt do prezesa: r.modzelewski@oddzialmazowsze.pl

Dodaj komentarz

Close Menu