4. Koło PTTK “TRAPER”

przy GUS

Koło powstało 30 kwietnia 2003 r.

W swej działalności skupia się głównie na organizowaniu imprez i wycieczek krajoznawczo-historycznych: autokarowych, pieszych, rowerowych.

Działalność informacyjna i kulturalno-oświatowa odbywa się na spotkaniach z członkami i w formie elektronicznej.

Siedziba koła mieści się w GUS, zebrania odbywają się w użyczonej na ten cel sali po otrzymaniu zgody kierownictwa GUS.

Koło liczy obecnie 44 członków.

Zarząd wybrany w grudniu 2016 r.:

prezes Zarządu Joanna Prażmo j.prazmo@stat.gov.pl tel. 22 608-3626

z-ca prezesa Urszula Zabłocka u.zablocka@stat.gov.pl tel. 22 608-3387

Sekretarz Ewa Wodzyńska e.wodzynska@stat.gov.pl tel. 22 608-33-64

Skarbnik, Kronikarz Hanna Bendowska hbendowska@gazeta.pl tel. 889 351 183

Członek Zarządu Bożenna Fetraś bofe52@wp.pl

Członek Zarządu Grażyna Silny g.silny@stat.gov.pl tel. 22-464-2350

Dodaj komentarz

Close Menu