15. Klub PTTK im. bł. Pier Giorgio Frassatiego

przy Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Mehoffera 2, 03-131 Warszawa

Powstał w kadencji 2001-2004. Po kilku latach aktywnej działalności i kryzysie w latach 2007-2008, od 2009 r. znów podjął aktywną działalność, przede wszystkim dzięki wsparciu ze strony ks. Piotra Klimka, ówczesnego rektora uczelni.

Po jego odejściu Klub znowu przeżywa pewien kryzys. Liczebność jego członków spadła poniżej 10 osób. Mamy nadzieję, że w nowym roku akademickim odbuduje swą działalność dzięki naborowi nowych członków.

Prezes Zarządu: Cezary Szadujkis, tel. 513511689

Dodaj komentarz

Close Menu