13. Klub Ochrony Przyrody “KAMPINOS”

Klub został założony w marcu 1967 roku. Początkowo działał w Oddziale PTTK w Pruszkowie, od 1974 w Oddziale PTTK „Mazowsze”.

Klub przez wiele lat działał aktywnie w dziedzinie ochrony przyrody, organizując wycieczki o charakterze przyrodniczym, zwłaszcza na terenie Kampinoskiego PN, w tym corocznie sprzątanie KPN na Dzień Ziemi, w ostatnich latach współorganizowane z Kołem nr 1 i SKKT „Wędrownicy”.

W roku 2017 w klubie nastąpiła głęboka wymiana i odmłodzenie składu członkowskiego. Większość dotychczasowych członków ze względu na zaawansowany wiek i zły stan zdrowia zrezygnowała z działalności. Na ich miejsce przyszli zainteresowani tą problematyką członkowie PTTK z innych kół i klubów Oddziału. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Klubu w dniu 13 grudnia 2017 r. przedyskutowano i wstępnie uzgodniono kierunki działania oraz został wybrany nowy Zarząd Klubu, w którym są 2 instruktorzy ochrony przyrody i 1 inż. leśnik.

Zarząd Klubu:

prezes Katarzyna Komisarz kasialato@gmail.com

tel. 502 704 976

sekretarz Agnieszka Furmankiewicz agafurmankiewicz@o2.pl

tel. 604 634 065

skarbnik Jan Gaszyński j.egaszynscy.2.0@gazeta.pl

601 303 660

Zapraszamy do Klubu wszystkich członków PTTK zainteresowanych problematyką przyrodniczą i działalnością w dziedzinie ochrony przyrody.

Dodaj komentarz

Close Menu