11. Klub Turystyki Motorowej “SOKÓŁ”

w Piasecznie

Powstał 10 lipca 1985 roku, początkowo pod nazwą Klub Turystyki Motorowej i Caravaningowej, jako klub na prawach koła przy Cechu Rzemiosł Różnych w Piasecznie, należący do Oddziału PTTK w Piasecznie. W dniu 3 lutego1994 Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu podjęło uchwałę o wystąpieniu z Oddziału w Piasecznie i przejściu do Oddziału „Mazowsze”.

Klub liczy aktualnie ok. 20 osób, w tym 4 przodowników TM. Mieści się przy ul. Kieleckiej 80 w Nowej Iwicznej, 05-500 Piaseczno.

Klub organizuje corocznie po kilka imprez turystyki motorowej o charakterze klubowym i regionalnym, otwartych dla uczestników nie należących do klubu oraz jedną imprezę o zasięgu ogólnopolskim. Program imprez zawiera zawsze bogate treści krajoznawcze połączone z jazdą wg opracowanego itinerera, z zadaniem odnalezienia określonych obiektów krajoznawczych. Uczestniczy w nich od kilkunastu do ok. 30 załóg (zwykle samochody, choć dopuszczone są też motocykle).

Zarząd Klubu wybrany w grudniu 2016:

prezes Zarządu Barbara Strzyszewska

wiceprezes Elżbieta Bremer

sekretarz Agnieszka Ciałkowska

skarbnik Beata Zbiróg

Kontakt do prezesa Zarządu: e-mail: barbarastrzyszewska@gmail.com , 602 252587

Dodaj komentarz

Close Menu