10. Młodzieżowy Klub Wodniaków i Ratowników WOPR

Klub powstał na początku lat 90. XX w.

Liczy aktualnie 15 członków, w tym 12 członków PTTK i 3 opłacających tylko składkę klubową.

Klub dysponuje liczną kadrą przodowników turystyki kajakowej.

Klub organizuje corocznie po 6-8 spływów kajakowych na rzekach polskich (Bug, Narew, Wkra, Liwiec, Świder, Wilga, Pilica, Warta, Widawka, Drawa, Brda, Drwęca i inne), w tym 2-3 imprezy ogólnopolskie. Zajmuje się także szkoleniem młodzieży i kandydatów na PTKaj.

Zarząd Klubu wybrany 16 grudnia 2016 r.:

prezes Zarządu Andrzej Pawlewski

sekretarz Waldemar Rejch

skarbnik Elżbieta Gomulska

Kontakt do prezesa: tkkf.szczesliwice@wp.pl

Dodaj komentarz

Close Menu