XLV MARATON PIESZY IM. A. ZBOIŃSKOEGO

TERMIN: 
13-14 października 2018 r.

Wyniki maratonu:

 • wyniki na dystansie 50 km      Sprawdź
 • wyniki na dystansie 75 km      Sprawdź
 • wyniki na dystansie 100 km   Sprawdź
 • podsumowanie po 45 maratonach    Sprawdź

UWAGA!!!!

ZMIENIONE MIEJSCE METY W IZABELINIE. META W BAZIE TECHNICZNO-GOSPODARCZEJ KPN PRZY UL. TETMAJERA 48. IDĄC TRASĄ MARATONU CZARNYM SZLAKIEM OD SIERAKOWA OK.150 M PRZED BUDYNKIEM DYREKCJI

Organizatorzy:

 • Mazowiecki Klub Górski „Matragona” – Oddział PTTK „Mazowsze”
 • Kampinoski Park Narodowy

Dofinansowanie: ZG PTTK

REGULAMIN

 1. CEL

Celem Maratonu Pieszego jest umożliwienie uczestnikom wykazania się wytrzymałością w marszu, umiejętnością sprawnej orientacji w terenie oraz poznania piękna Puszczy Kampinoskiej.

 1. UCZESTNICTWO

W Maratonie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat. W przypadku osób w wieku 16 – 17 lat warunkiem zapisu na listę uczestników jest dostarczenie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na formularzu zgłoszeniowym.

 1. ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE

3.1.  Maraton odbywa się na trzech dystansach: 50, 75 i 100 km.
3.2.  Limit czasu na przejście poszczególnych dystansów wynosi (z wyjątkiem startu  o 24:00):

 • 12 godzin dla 50 km,
 • 18 godzin dla 75 km,
 • 24 godziny dla 100 km.

3.3.  Za ukończenie Maratonu uważa się przejście w wyznaczonym czasie dystansu o długości co najmniej 50 km.
3.4.  Obowiązkiem uczestnika jest:

 • zgłosić swą obecność na starcie,
 • iść wyznaczoną trasą,
 • uzyskać potwierdzenia przejścia na punktach kontrolnych na trasie i metach poszczególnych dystansów,
 • nieść ze sobą na całej trasie niezbędny ekwipunek i żywność,
 • posiadać latarkę oraz mapę Kampinoskiego Parku Narodowego (uwaga! polecana jest mapa KPN wydawnictwa „COMPASS”),
 • posiadać odpowiednie obuwie i odzież do długiego marszu nocnego w terenie leśnym,
 • posiadać elementy odblaskowe niezbędne przy poruszaniu się po drogach publicznych,
 • posiadać telefon komórkowy z dobrze naładowaną baterią,
 • przestrzegać przepisów ochrony przyrody i Kampinoskiego Parku Narodowego,
 • pomagać osobom kontuzjowanym na trasie i zgłaszać konieczność udzielenia pomocy organizatorom.

3.5.  Uczestnikom zabrania się:

 • korzystania z jakichkolwiek środków lokomocji oraz łyżworolek, wrotek, itp.,
 • pokonywania trasy w towarzystwie osób trzecich wyposażonych w środki lokomocji,
 • zabierania na trasę osób w wieku poniżej 16 lat.

3.6.  Uczestnikowi Maratonu nie zalicza się tych odcinków trasy, na których nastąpiło opuszczenie punktu kontrolnego, skrócenie trasy lub niezastosowanie się do punktu 3.5.

3.7.  Uczestnikom Maratonu, którzy ukończą dystans 50, 75 lub 100 km zostaną przyznane pamiątkowe medale. Uczestnikom, którzy w Maratonach przejdą łącznie 1000 km, 2000 km i 3000 km zostaną przyznane specjalne medale „Za wytrwałość”.

3.8.  Uczestnicy Maratonu zostaną przez organizatora ubezpieczeni od NNW.

3.9.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

 1. ZGŁOSZENIA (od 3 września)

Wpisowe: 40,00 zł (członkowie PTTK z opłaconymi składkami za bieżący rok – 35,00 zł).

Osoby chcące skorzystać ze zniżki PTTK muszą okazać przy zgłoszeniu legitymację PTTK, natomiast zapisujący się poprzez e-mail lub fax proszeni są o przesłanie dwustronnych kopii legitymacji PTTK.

Zgłoszenia wyłącznie na formularzach dostępnych w Oddziale PTTK Mazowsze oraz na stronie internetowej www.pttk.com.pl

UWAGA! LICZBA ZGŁOSZEŃ OGRANICZONA – STARTY Z DZIEKANOWA W SOBOTĘ 13 października – 350 OSÓB (ŁĄCZNIE) , START Z IZABELINA W NIEDZIELĘ 14 października – 150 OSÓB.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 3 września do wyczerpania limitu miejsc. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń zapisy na maraton kończą się 5 października.

Rejestracja zgłoszenia następuje po dokonaniu wpłaty oraz przysłaniu wypełnionego Zgłoszenia. O kolejności zgłoszeń decyduje termin dokonania wpłaty.

W zgłoszeniach należy obowiązkowo zadeklarować godzinę startu. Podana godzina startu będzie wiążąca dla uczestnika. Organizatorzy nie dopuszczają możliwości zamiany zadeklarowanego przez uczestnika terminu startu z niedzieli na sobotę po wyczerpaniu limitu miejsc na dystansach nocnych oraz z soboty na niedzielę po wyczerpaniu limitu miejsc na dystansie dziennym.

Formularze zgłoszeniowe można:

 • dostarczyć osobiście do Oddziału PTTK Mazowsze w Warszawie, ul. Senatorska 11, tel. 22 629-39-47,  od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00,
 • przesłać jako załącznik e-mailem na adres litewska@pttk.com.pl,
 • przesłać faxem na numer 22 627-13-37.

W przypadku zgłoszeń pocztą elektroniczną lub faxem wpisowe należy wpłacać na konto Oddziału PTTK Mazowsze nr 41 1440 1185 0000 0000 1681 8151 tytułem: „wpłata na maraton z podaniem nazwiska osoby (osób), za którą wpłata jest dokonywana” nie później niż do 5 października. Podany termin wpłat ulega skróceniu w przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc.

Zgłoszenia e-mailem lub faxem będą przyjmowane wyłącznie od osób, które w dniu startu będą miały ukończone 18 lat.

Potwierdzeniem wpłynięcia wpłaty będzie wpisanie na listę uczestników maratonu na stronie internetowej www.pttk.com.pl oraz www.matragona.org.

Rezygnacje z uczestnictwa w maratonie ze zwrotem wpisowego są możliwe do 28 września.

Po tym terminie, dopuszczamy odstąpienie miejsca na liście uczestników innej osobie. Informację o zamianie wraz z formularzem zgłoszeniowym nowego uczestnika można przekazywać do Oddziału PTTK Mazowsze nie później niż do 5 października.

Uczestnicy maratonu przesyłający formularze zgłoszeniowe pocztą elektroniczną lub faxem są zobowiązani do podpisania formularza oraz odbioru karty startowej na starcie.

Na starcie nowe zgłoszenia nie będą przyjmowane!

Telefon kontaktowy do Kierownika Maratonu 727-528-909 (czynny w okresie 1.09.2018 – 31.10. 2018). W dniach Maratonu 13 – 14.10. 2018 telefon czynny również w godzinach nocnych.

 1. START

5.1.  Start na dystanse: 50 km nocny, 75 km i 100 km w Dziekanowie Leśnym na Uroczysku Szczukówek przy Kamieniu Andrzeja Zboińskiego (rozwidlenie czerwonego i zielonego szlaku) w dniu 13 października o godz. 20:00 (w przypadku dużej liczby uczestników start będzie się odbywać w 2 lub 3 turach w odstępach 10 minutowych począwszy od godziny 20.00).
Dla uczestników planujących pokonanie trasy Maratonu bardzo szybkim marszem lub marszobiegiem wprowadza się drugi termin startu w dniu 13 października o godz. 24:00 (limity czasu są odpowiednio krótsze od wymienionych w punkcie 3.2).

5.2.  Terminy otwarcia met i punktów kontrolnych dla startujących o godz. 20:00 dostosowane są do przyjętego maksymalnego tempa marszu około 6,6 km/godz. (100 km – ok. 15 godz.) Uczestnicy są zobowiązani wybrać godzinę startu odpowiednią do przewidywanego tempa pokonywania trasy, a w przypadku wcześniejszego przybycia na mety do czekania na ich otwarcie.

5.3.   Start na dystans 50 km dzienny – w Izabelinie na Polanie Jakubów za budynkiem Dyrekcji KPN ul. Tetmajera 38 w dniu 14 października o godz. 8:00 – 8:20.

 1. DOJAZD

Do Dziekanowa Leśnego autobusem 150 z przystanku Metro Młociny 18:20, 18:50 (na start o 20:00), 22:50 (na start o 24:00) – wysiada się na pętli przy szpitalu w Dziekanowie Leśnym.

Do Izabelina autobusem 708 z przystanku Metro Młociny o godz. 6:58, 7:28 – wysiada się w Izabelinie na przystanku Urząd Gminy.

Uwaga. Rozkłady jazdy autobusów mogą się zmienić. Niezbędne jest sprawdzenie godzin odjazdu przed startem. Rozkłady jazdy autobusów zamieszczane są na stronie internetowej: www.ztm.waw.pl.

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za podane czasy i rozkłady jazdy.

 1. PRZEBIEG TRAS

W przypadku zamknięcia szlaków (podtopienia itp) trasy mogą ulec zmianie– informacje o ewentualnych zmianach będziemy zamieszczać na stronie www.pttk.com.pl oraz podawać na starcie. W przypadku, gdy niektóre odcinki tras maratonu przechodzą na terenie KPN poza znakowanymi szlakami i drogami – zezwolenie na przejście tymi trasami dotyczy tylko okresu 13 – 14 października 2018.

7.1.  Dla startujących z Dziekanowa Leśnego w dniu 13 października:

Dziekanów Leśny, Uroczysko Szczukówek – szlak zielony  –  Na Miny –szlak zielony – Pociecha – szlak zielony – Karczmisko – szlak zielony – Wyględy Górne –  szlak zielony  – Roztoka – szlak zielony – Sosna Powstańców 1863 – szlak czerwony – Górki – szlak czerwony – Posada Cisowe – szlak czerwony – Famułki Królewskie – szlak żółty rowerowy, droga asfaltowa – Lasocin (szkoła – meta 50 km)

50 km –  meta w budynku szkoły w Lasocinie
czynna w godz. 3:00 – 8:20

Lasocin (szkoła) – droga w kierunku Łazów Leśnych, szlak zielony – Dąb koło Św. Teresy – szlak zielony – Dąb Powstańców 1863 –  szlak zielony, szlak żółty – Kanał Łasica pod Rzepową Górą – szlak żółty – Posada Cisowe – szlak czerwony – Górki (szkoła – meta 75 km)

75 km –  meta we wsi Górki (szkoła)
czynna w godz. 7:00 – 14:20

Górki (szkoła) – szlak czerwony – Sosna Powstańców 1863r  – szlak zielony – Roztoka – szlak czerwony – Wiersze cmentarz – szlak czerwony  – Ćwikowa Góra – szlak zielony  – Pociecha – szlak zielony, droga bez znaków – Sieraków – droga przez Sieraków, szlak czarny – budynek Dyrekcji KPN w Izabelinie (meta 100 km)

100 km – w Dyrekcji KPN w Izabelinie, ul. Tetmajera 38 meta Maratonu Pieszego
czynna w godz. 10:00 – 20:20

7.2.  Dla startujących z Izabelina z Polany Jakubów przy budynku Dyrekcji KPN ul. Tetmajera 38 w dniu 14 października na dystansie 50 km:

Izabelin (Polana Jakubów za budynkiem Dyrekcji KPN ul. Tetmajera 38 i Gospodą „Kampinówka”) – szlak czarny – Sieraków – droga przez Sieraków – Posada Sieraków – szlak zielony –  Uroczysko na Miny – szlak zielony – Uroczysko Szczukówek – szlak czerwony – Cmentarz Palmiry – szlak czerwony – Cmentarz Partyzancki Wiersze – szlak żółty – Wiersze kościół – szlak żółty – Pod Wierszami – szlak czerwony – Roztoka – szlak zielony – Ławska Góra – szlak zielony –  Wyględy Górne – szlak zielony – Zaborów Leśny – szlak żółty – Truskaw parking leśny – szlak czarny – Karczmisko – szlak zielony – Pociecha – szlak zielony, droga bez znaków – Sieraków – droga przez Sieraków, szlak czarny – budynek Dyrekcji KPN w Izabelinie (meta 50 i 100km)

50 km –  meta dystansu dziennego w Dyrekcji KPN w Izabelinie, ul. Tetmajera 38
czynna do godz. 20:20

 1. POWROTY
 • Z Lasocina autokarem do Warszawy do stacji Metro Młociny (po drodze możliwość podwiezienia na parking przy pętli Ł w Dziekanowie Leśnym) – opłata 15 – 20 zł.
 • Z Górek autokarem do Warszawy do stacji Metro Młociny (po drodze możliwość podwiezienia na parking przy pętli Ł w Dziekanowie Leśnym) – opłata 15 – 20 zł.
 • Z Izabelina autobusami 708 do stacji Metro Młociny.
 1. INFORMACJE DODATKOWE

W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają uczestnikom herbatę, kawę i wodę mineralną na metach wszystkich dystansów, a także pamiątkowy medal, którego otrzymanie wymaga ukończenia Maratonu.

Ogłoszenie wyników i wręczenie medali 19 października o godz. 17.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji ul. Polna 7a (w pobliżu Domu Studenckiego „Riviera”).

Nieodebrane medale odbierać będzie można do końca roku w Oddziale PTTK „Mazowsze”. Na prośbę uczestnika spoza Warszawy mogą być również przesłane pocztą.

O EWENTUALNYCH ZMIANACH PRZEBIEGU TRAS W PRZYPADKU ZAMKNIĘCIA SZLAKÓW (PODTOPIENIA itp.) BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA STARCIE ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.PTTK.COM.PL ORAZ WWW.MATRAGONA.ORG

SZKIC TRASY NOCNEJ MARATONU
STARTY Z DZIEKANOWA LEŚNEGO (UROCZYSKO SZCZUKÓWEK)
13 PAŹDZIERNIK 2018 R. – SOBOTA – GODZ. 20.00 i 24.00

SZKIC TRASY DZIENNEJ MARATONU
START Z IZABELINA
UL. TETMAJERA 38
POLANA JAKUBÓW ZA BUDYNKAMI DYREKCJI KPN I GOSPODY „KAMPINÓWKA”
14 PAŹDZIERNIK 2018 R. – NIEDZIELA – GODZ. 8.00

Dodaj komentarz

Close Menu