Mazowiecki Klub Górski „Matragona” przy Oddziale PTTK „MAZOWSZE”

zaprasza na

XLIV ZIMOWY RAJD NOCNY

w Lesie Młochowskim, w dniu 12 stycznia 2019 r.

1. Uczestnictwo i zgłoszenia

W Rajdzie biorą udział drużyny najwyżej 5 – osobowe. Dzieci i młodzież poniżej 16 lat mogą uczestniczyć w Rajdzie jedynie w towarzystwie osób dorosłych.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w Rajdzie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Zgłoszenia uczestników oraz wpisowe w wysokości 15 zł. (członkowie PTTK 10 zł.) przyjmuje Oddział PTTK Mazowsze w Warszawie ul. Senatorska 11 (telefon: 22-6293947) do 10 stycznia 2019 roku w godzinach 10.00 – 18.00 (poniedziałek – piątek). Do skorzystania ze zniżki konieczne jest okazanie przy zapisie legitymacji PTTK.

Liczba drużyn ograniczona !.

Zgłoszone drużyny powinny stawić się na starcie w Otrębusach, przy szkole podstawowej na
ul. Piaseckiego 2 (droga do Karolina – lokalizacja punktu startu pokazana jest na załączonej mapce)
w dniu 12 stycznia między godz. 15.45 – 16.15. Dojazd na start jest możliwy kolejką WKD. Odjazd kolejki z przystanku WKD Warszawa Śródmieście o godz. 15:00, przyjazd do Otrębusów 15:36 (według rozkładu jazdy obowiązującego w grudniu 2018). Ponieważ rozkłady jazdy mogą ulec zmianie, zalecamy sprawdzenie możliwości dojazdu na start i powrotu po zakończeniu rajdu na stronie www.wkd.com.pl


Punkt startowy przy szkole w Otrębusach będzie czynny do 16.30.

Długość trasy Rajdu ok. 10 km.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród przy ognisku końcowym na polanie Zosin w Otrębusach około godz. 20.00.

Powrót do Warszawy kolejką WKD z przystanku w Otrębusach o godz. 20:24, 20:54, 21:24, 22:54.

2. Obowiązki i zadania uczestników

Uczestnicy rajdu powinni:

– posiadać latarki, elementy odblaskowe niezbędne przy poruszaniu się po drogach publicznych,

przynajmniej jeden kompas na drużynę oraz żywność i napoje,

– posługując się otrzymaną na starcie mapką przejść wyznaczoną trasę, zaliczając po drodze punkty kontrolne (czynne do godz. 19.00)

– utrzymywać regularne tempo marszu 5 km/ godz.

3. Zasada punktacji

3.1. Punkty karne są liczone według zasady:

– za każdą minutę opóźnienia lub przyspieszenia pomiędzy punktami kontrolnymi – 1 punkt karny

– za ominięcia punktu kontrolnego – dyskwalifikacja.

3.2. Czas przejścia poszczególnych odcinków liczy się od komendy „start”
do momentu zameldowania się na punkcie kontrolnym.

3.3. Czasu postoju na punktach kontrolnych nie wlicza się do czasu przejścia trasy.

3.4. W przypadku równej liczby punktów karnych, o zajętym miejscu decyduje równomierność rozłożenia ich na poszczególnych odcinkach trasy

Na zakończenie rajdu najlepsze drużyny otrzymają drobne upominki, a zwycięska drużyna dodatkowo rajdowe medale.

Życzymy miłej zabawy!

MKG Matragona

 

Close Menu