REGULAMIN 

 

 

1.Postanowienia ogólne.
2.Mazowiecka Odznaka Krajoznawcza, zwana dalej odznaką, została ustanowiona i jest nadawana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
3.Celem odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych Mazowsza i zachęcenie do ich systematycznego poznawania.
4.Odznaka posiada następujące stopnie:

-          stopień popularny,

-          stopień brązowy,

-          stopień srebrny,

-          stopień złoty,

-          stopień złoty z wawrzynem.

1.Odznakę zdobywa się w kolejności stopni. Warunkiem ich zdobycia jest zwiedzenie odpowiedniej ilości obiektów krajoznawczych w czasie określonym w niniejszym regulaminie.
2.Każdy obiekt może być zaliczony do zdobywania tylko jednego stopnia odznaki.
3.Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8 roku życia.
4.Odznakę zdobywa się w czasie dowolnego rodzaju wycieczek, np. pieszych, kolarskich, motorowych i in.
5.Odznakę w stopniu popularnym należy zdobyć w czasie nie dłuższym niż 2 lata (od daty pierwszej wycieczki), zwiedzając:

II.Warunki zdobywania odznaki.

a)      2 dowolne obiekty z „Kanonu Krajoznawczego Polski” na Mazowszu oraz

b)      inne obiekty krajoznawcze wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w liczbie określonej w poniższej tabeli położone na terenie co najmniej dwóch powiatów (z wyłączeniem Warszawy).
1.Odznakę w stopniu brązowym należy zdobyć w czasie nie dłuższym niż 3 lata (od daty pierwszej wycieczki), zwiedzając:

a)      3 dowolne obiekty z „Kanonu Krajoznawczego Polski” na Mazowszu oraz

b)      inne obiekty krajoznawcze wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w liczbie określonej w poniższej tabeli położone na terenie co najmniej trzech powiatów (z wyłączeniem Warszawy).
1.Odznakę w stopniu srebrnym należy zdobyć w czasie nie dłuższym niż 5 lat, zwiedzając:

a)      6 dowolnych obiektów z „Kanonu Krajoznawczego Polski” na Mazowszu oraz

b)     inne obiekty krajoznawcze położone na Mazowszu wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w liczbie określonej w tabeli.

1.Odznakę w stopniu złotym należy zdobyć w czasie nie dłuższym niż 8 lat, zwiedzając:

a)      12 obiektów z „Kanonu Krajoznawczego Polski” na Mazowszu oraz

b)      inne obiekty krajoznawcze położone na Mazowszu wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w liczbie określonej w tabeli.

1.Aby zdobyć odznakę w stopniu złotym z wawrzynem, należy zwiedzić:

a)      pozostałe obiekty z „Kanonu Krajoznawczego Polski” na Mazowszu,

b)      Kampinoski Park Narodowy oraz

c)      inne obiekty krajoznawcze położone na Mazowszu wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w liczbie określonej w tabeli.

1.W ramach obiektów krajoznawczych, o których mowa w punkcie 9b, 10b, 11b, 12b oraz 13c mogą być uwzględnione obiekty, które nie są wymienione w załączniku nr 1, uznane przez turystę za warte zwiedzenia, w ilości nieprzekraczającej 10% obiektów ujętych w wykazie wymaganych na dany stopień odznaki, pod warunkiem ich opisania z uzasadnieniem wyboru.1.III.             Dokumentowanie spełnienia warunków dla zdobycia odznak.
2.Zwiedzenie poszczególnych obiektów zaliczonych do zdobycia danego stopnia odznaki powinno być udokumentowane w książeczce wycieczek prowadzonej przez turystę-krajoznawcę ubiegającego się o przyznanie odznaki. Książeczka (patrz niżej wzór książeczki z przykładowymi wpisami) powinna zawierać następujące rubryki:


a)     nr kolejny wycieczki,

b)     datę odbycia wycieczki,

c)     wykaz miejscowości i (lub) obiektów zwiedzonych podczas wycieczki (każdy obiekt należy wpisywać w oddzielnym wierszu),

d)     nr (n-ry) obiektu (-ów) zwiedzonych podczas wycieczki wg niniejszego regulaminu,

e)     potwierdzenie przodownika PTTK, przewodnika, organizatora wycieczki.

W przypadku wycieczek indywidualnych turysta powinien potwierdzić fakt zwiedzenia danego obiektu u jego administratora (użytkownika), a w razie niemożności – w inny sposób (np. wykonane zdjęcia, film, szkice, szczegółowy opis obiektu dołączony do książeczki itp.).

Z obowiązku potwierdzeń zwolnieni są przodownicy i instruktorzy PTTK.

1.Ubiegający się o wyższe stopnie odznaki powinien przedłożyć do weryfikacji także książeczki potwierdzające zdobycie poprzednich stopni z wykazem obiektów zaliczonych do ich zdobycia.1.IV.              Przyznawanie odznak.
2.Weryfikują spełnienie wymogów i przyznają odznaki w stopniu popularnym, brązowym i srebrnym wszystkie zespoły i referaty weryfikacyjne PTTK na terenie Mazowsza posiadające uprawnienia do weryfikowania Odznak Krajoznawczych i Odznak Turystyki Pieszej.
3.Odznaki w stopniu złotym i złotym z wawrzynem weryfikuje i przyznaje Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Mazowieckiego oraz Zespół Weryfikacyjny OK i Referat Weryfikacyjny OTP przy Oddziale PTTK „Mazowsze” w Warszawie.1.V.                 Postanowienia końcowe.

4.Zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza Zarząd Oddziału PTTK „Mazowsze” po konsultacji z Mazowiecką Regionalną Pracownią Krajoznawczą.
5.Wzór książeczki z przykładowymi wpisami:

Nr Kolejny Data wycieczki Zwiedzone obiekty Nr wg regulaminu Potwierdzenie organizatora Uwagi
1 30.09.2006 Pruszków – Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego A.II.b.6    
2 01.10.2006 Ołtarzew – cmentarz wojenny B.d.20    
3 01.10.2006 Sochaczew – zespół miejski (ratusz – Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, ruiny zamku z przeł. XIV-XV w., cmentarz żydowski, Muzeum Kolei Wąskotorowej, cmentarz wojenny z mogiłami poległych w bitwie nad Bzurą) B.f.35    

  
(Zatwierdzony Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK „Mazowsze” nr 22/XIV/07 z dn. 5.11.2007; zmiany w regulaminie zatwierdzone Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK „Mazowsze” nr 04/XV/09 z dn. 5.11.2009)

Bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter i daj się zabrać na wyprawy dalekie i bliskie.

PTTK Oddział Mazowsze

ul. Senatorska 11; 00-075 Warszawa

tel.: (22) 629 39 47, 627 13 38

fax: (22) 627 13 37

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.